Privacy Policy

Warner Music Sweden AB (nedan kallat Warner) värnar om din personliga integritet på internet och vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder och sparar dina personuppgifter. Denna Privacy Police gäller för den Warner-webbsida eller artist-webbsida (nedan gemensamt kallat ” Webbsida/Webbsidan”) som du använder dig av. Genom att använda våra Webbplatser accepterar du denna Privacy Policy.

1. Vilka personuppgifter samlar Vi in från dig?

Vi samlar in tre standardtyper av personuppgifter från dig genom denna Webbida. Personuppgifter som kan identifiera din person, personuppgifter som inte kan identifiera din person och IP-adresser. Alla persouppgifter som samlas in via denna hemsida behandlas säkert och konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som identifierar din person identifierar dig som individ. Dessa uppgifter lämnar du inte när du endast besöker vår Webbsida, men vid användning av vissa tjänster frågar vi efter denna information. Vilken information vi frågar efter beror på vilken typ av tjänst det är vi tillhandahåller, det kan exempelvis vara namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och vid köp kontokortsnummer. Vi kan också tillhandahålla tjänster så att du kan skicka webblänkar till en vän, exempelvis musik-klipp eller information om en artist. Om du använder denna tjänst försäkrar du att du får tillhandahålla oss mottagarens namn och e-mailadress för just detta ändamål.

Personuppgifter som inte kan identifiera din person identifierar dig inte som individ. Sådana uppgifter skulle exempelvis kunna vara vilken typ av dator du använder, skärmupplösning, OS version, webbläsare, cookies, pixeltags, webbfyrar och andra liknande tekniker för att kunna anpassa våra Webbsidor för våra användare. Dessa kan också vara demografiska uppgifter som till exempel din lokation. Om du inte vill att information ska samlas in via cookies kan du ta bort den funktionen på din webbläsare. För att lära dig mer om cookies kan du besöka http://www.allaboutcookies.org/.

IP-adresser är unika adresser kopplat till dess adress som många elektroniska maskiner använder för att identifiera och kommunicera med varandra på ett datornätverk med hjälp av Internet Protocol-standarden (IP, en unik adress till din dator). Denna adress loggas automatiskt in på vår server när du besöker våra sidor och registrerar vilka sidor du besöker och hur länge.

2. Hur använder vi uppgifterna vi samlar in?

Personuppgifter som kan identifiera din person kan vi använda till:

Personuppgifter som inte kan identifiera din person kan vi använda till: De här personuppgifterna identifierar dig inte som individ. Vi kan använda oss av dessa uppgifter och låta våra samarbetspartner och tredje man ta del av dessa uppgifter för alla typer av ändamål. Vi kan kombinera personuppgifter som kan identifiera dig och personuppgifter som inte kan identifiera dig, som att kombinera ditt geografiska område med ditt namn, men om vi gör den här kombinationen så kommer slutprodukten att behandlas av oss som personuppgifter som kan identifiera dig så länge som de är kombinerade. Vi kan bearbeta kombinationen så att så att slutprodukten inte identifierar dig personligen eller någon annan användare av Webbplatsen för att exempelvis beräkna den andel av våra användare som gillar en viss artist.

IP Adresser, Vi använder IP adresser av samma skäl som för personuppgifter som kan identifiera dig och dessutom för beräkning av Webbplatsanvändningen, vilket möjliggör diagnostiseringen av serverproblem och administration av Webbplatsen och din användning av den, samt ge möjligheter till dig för att fullfölja dina önskemål och inköp. Förutom när lagen kräver annat, behandlas IP-adresser, server loggfiler och relaterad information som personuppgifter som ej kan identifiera dig.

Rättsliga krav. Vi kan använda personuppgifter som kan identifiera dig, personuppgifter som inte kan identifiera dig och IP-adresser för varje ändamål som krävs eller tillåts av lagen i varje land.

3. När lämnar vi ut uppgifter?

4. Övrig viktig information.

Information som publiceras på Webbsidan. Den information eller det material (inklusive fotografier, videos och andra medier) som du publicerar på Webbsidan (inklusive de profilsidor du skapar på Webbsidan, eller i ett forum från Webbsidan, chatrum, blogg eller annat liknande forum på Webbsidan) blir tillgängligt för allmänheten och kommer att vara tillgängligt för andra användare och besökare av Webbsidan. Vänligen uppmärksamma att i enlighet med Användarvillkoren www.warnermusic.se/termsofuse till Webbsidan erhåller vi vissa rättigheter i den information och det material som du publicerar på Webbsidan och vi kan använda eller tillgängliggöra detta material eller information (inkluderat eventuella personuppgifter som kan identifiera dig) enligt Användarvillkoren. Vänligen var ytterst vaksam när du publicerar information på Webbsidan då vi inte är ansvariga av uppgifter som du lämnar på detta sätt.

Kampanjer / Tävlingar / Undersökningar. Denna Privacy Policy gäller ej specifika regler på en kampanj / tävling / undersökning utan denna kan ha ytterligare villkor. Om du därför väljer att delta i en kampanj, tävling eller undersökning så uppmärksamma de specifika villkor som gäller för just den då de kan skilja sig från varandra.

Tredje Parts webbsida. Denna Privacy Policy gäller inte för, och vi är heller inte ansvariga för, tredje parts (inkulsive men inte begränsat till samarbetspartners) webbsida som vi länkar till. Att vi länkar till tredje parts webbsida innebär inte att vi, våra artister eller våra smarbetspartners godkänner denna webbsida.

Tredje Parts annonsörer. Vi kan använda oss av Tredje Parts annonsföretag för annonser när du besöker vår Webbsida. Dessa företag får använda uppgifter (ej namn, adress, e-mail eller telefonnummer) om dina besök på dennna Webbplats för att visa annonser för varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vid upläggning av annonser på Webbsidan, kan dessa företag placera en unik cookie i din webbläsare. Om du vill veta mer om denna praxis eller för att veta dina möjligheter att begränsa dessa företags användning, vänligen besök http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Säkerhet. Vi använder oss av rimliga, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som kan identifiera dig som unik individ. Säkerhetsåtgärder och verktyg såsom brandväggar är nödvändiga för att skydda oss emot förlust och missbruk av sådana uppgifter. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet eller datalagringssystemet garanteras vara 100% säker. Skicka oss därför inte känslig information via e-post. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss är inte längre säker, måste du omedelbart meddela oss om problemet genom att kontakta oss på adressen nedan. Om du väljer att meddela oss via fysisk post detta kommer att fördröja den tid det tar för oss att svara på / åtgärda problemet.

Opt-Out. Om du ångrar dig och inte längre vill ta emot reklam-e-mail från oss eller våra koncernbolag, eller om du föredrar att vi inte delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners och / eller artister, kan du välja bort att få dessa marknadsföringsrelaterade e-mail genom att meddela oss via e-mail på privacy@warnermusic.com att du vill välja bort detta. Vår strävan är att uppfylla din begäran så snart det är möjligt. Om du väljer bort detta kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från våra samarbetspartners eller artisters databaser om vi redan har delat med oss av dessa uppgifter. Om du inte vill ta emot marknadsföring-relaterade e-mail från dessa samarbetspartners eller artisters webbsidor, kontakta dem direkt och använd det opt-out system som anges i deras respektive sekretesspolicy eller marknadsföring-e-emails.

Ändra eller granska personuppgifter som kan identifiera dig. Om du vill granska, korrigera, eller ändra en personuppgift om dig som tidigare har lämnats till oss via webbplatsen kan du kontakta oss via e-mail på privacy@warnermusic.com. Vi kanske måste verifiera din identitet innan du implementerar din förfrågan. Vår strävan att uppfylla din begäran så snart det är möjligt. Vi kan behöva behålla vissa uppgifter för bokföringssyften, och det kan också vara rester av information som kommer att finnas kvar i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort. Vi är inte ansvariga för att ta bort eller granska uppgifter från tredje parts databaser som vi redan har delat med oss av.

Lagringstid. Vi kommer att behålla personuppgifter om dig för den tid som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Privacy Policy om inte kvar en längre period krävs enligt lag.

Anmärkning om användningen av webbplatsen av barn. Webbplatsen riktar sig inte till personer under tretton (13) års ålder, och vi begär att dessa individer inte uppger personuppgifter på Webbplatsen.

Jurisdiktion. Vi garanterar inte att Webbplatsen, eller någon del därav, är lämplig eller tillgänglig för användning i en viss jurisdiktion. De som väljer att logga in gör det på eget initiativ och på egen risk, och är ansvarig för att följa alla lokala lagar, regler och förordningar. Vi kan begränsa platsens tillgänglighet, helt eller delvis, till någon person, geografiskt område eller den jurisdiktion vi vill, när som helst och efter eget omdöme. Genom att använda Webbplatsen och uppge någon personuppgift, samtycker du till överföring av dessa till andra länder, såsom USA, som kan ge en annan nivå av datasäkerhet än i ditt hemland.

Kontakta oss. Om du har några frågor angående denna Privacy Policy, vänligen kontakta oss på info@warnermusic.se eller skriv till:

Warner Music Sweden AB

Box 5164

10244 Stockholm

Vänligen uppmärksamma att e-mailkommunikation inte nödvändigtvis är fullt säker, uppge därför inte känsliga uppgifter såsom kontokortsnummer.

Uppdateringar av denna Privacy Policy. Vi kan uppdatera denna Privay Policy då och då – det är alltid den senaste versionen som är upplagd på Webbsidan. Alla uppdateringar börjar gälla från och med då de publicerades på Webbsidan.