Warner Music Sweden vill hjälpa till att öka mångfalden och jämställdheten inom musikbranschen. Därför uppmärksammar vi Internationella Kvinnodagen genom att fortsätta förra årets initiativ Warner Future Talent! Warner Future Talent är ett stipendium som ger en studerande kvinna möjlighet till ekonomiskt stöd och en praktikplats i branschen.

Warner Music Sweden vill verka för en öppen musikbransch där alla känner sig välkomna, oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning. Med mer mångfald kommer vår inovationstakt att öka.
Du är välkommen att ansöka om du är mellan 18 – 24 år, kvinna, studerande på eftergymnasial utbildning samt folkbokförd och bosatt i Sverige.Som sökande behöver du skicka in ett arbetsprov (max en A4-sida) samt en motivering till varför just du ska bli utvald (max en halv A4-sida) till WFTsverige@warnermusic.com. Se separat instruktion för Arbetsprovet.
ARBETSPROV
Du som blir utvald till 2020 Warner Future Talent kommer meddelas senast den 30 april. Vi kommer kontakta dig via email. Det är viktigt att du samtycker till att vi kommer använda ditt namn och eventuellt bild på dig i vår kommunikation och marknadsföring. Om vi använder bild får du först godkänna bilden.

Årets stipendiat kommer att få ett stipendium på 50 000 kr i stöd för utbildning samt möjlighet att spendera 3 månader på Warner Music Swedens kontor. 

Årets Stipendiat utses av en jury bestående av: 

Jonas Siljemark, VD

Niklas Twetman, Marketing Director

Emma Finnkvist, Head of Local 

Maria Svedenström, Head of Legal and Business Affairs

Camilla Bjering, Corporate Communication

Efter den 30:e mars kommer 10 kandidater utsedda av juryn att få skicka in sitt CV. Därefter väljer juryn ut stipendiaten, eventuellt efter att ha kallat kandidater till intervju. Juryn utser sedan stipendiaten utefter kvalitet på arbetsprov och en samlad bedömning om utbildningsmål. Juryns beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga. Om du inte vunnit kommer vi meddela dig via email. Motivering till juryns beslut kommer inte lämnas. Ansökan är öppen från 8 mars 2020 – 30 mars 2020.